Głównym celem i misją firmy są działania zmierzające do upowszechniania oraz wdrażania innowacyjnych osiągnięć biotechnologii w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w szerokim spektrum zastosowań klinicznych. W tym celu spółka angażuje się w projekty naukowe fundowane m.in. przez NCBiR, NCR oraz Regionalne Programy Operacyjne.

 

Spółka aktualnie wykonuje/wykonywała zadania w ramach następujących projektach:

 

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

czas realizacji projektu: 02.05.2018-26.10.2020

konsorcjum realizujące:

Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – Lider
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Immunologii Klinicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie metody izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową i wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego sposobu leczenia schorzeń układu ruchu, w szczególności zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających dużych stawów, z użyciem opracowanej metody wzbogacania preparatów komórek pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową.

Planowane efekty:

Wynikiem projektu będzie opracowanie kompletnego zestawu do izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową z opisem wykorzystania medycznego do wdrożenia klinicznego.

wartość projektu: 2,799,191.00 PLN

dofinansowanie: 1,742,733.71 PLN

czas realizacji projektu: 01.01.2014-31.12.2016

zadanie 5: Linie komórek MSC i DLI: Badania nad optymalną techniką przechowywania zamrożonych komórek macierzystych, obejmujące ich comiesięczną ocenę pod kątem żywotności i potencjału czynnościowego tuż po rozmrożeniu oraz w 30 minut po rozmrożeniu

konsorcjum realizujące:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Immunologii Klinicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku

indeksinnomed_mue_efrr_rgb

Projekt realizowany jest w następujących ośrodkach klinicznych:

  1. Szpital Specjalistyczny nr1 w Bytomiu
  2. SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu
  4. Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
  5. Szpital Wojewódzki w Opolu
  6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  7. SPZOZ Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

Czas realizacji: 13.11. 2013 – 5.08. 2015

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Cells Therapy

Menu Title