dr Emilia Jaskuła,

 

Adiunkt w Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, starszy asystent diagnostyki medycznej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Od 2014 prezes spółki Cells Therapy.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej (biotechnologia) oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy (inżynieria komputerowa). W czerwcu 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. Opracowanie, standaryzacja i wykorzystanie kliniczne metody oznaczania kopii wirusów CMV, EBV i HHV6 u pacjentów po przeszczepie alogenicznych komórek krwiotwórczych (promotor prof. A Lange). Praca została wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Z powodzeniem opracowała i wdrożyła nowe protokoły i metody badawcze wykorzystywanych w diagnostyce wirusologicznej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.

W zakresie zainteresowań naukowych dr Emilii Jaskuły znajduje się analiza genetycznych predyspozycji do rozwoju infekcji i choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po alogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Identyfikacja molekularnych markerów zakażeń wirusowych i wrodzonej odporności nieswoistej oraz badania dotyczące rekonstytucji immunologicznej u pacjentów poddanych alogenicznemu przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Zaangażowana jest również w  badania nad mechanizmami regulującymi możliwości układu odpornościowego w kontroli ekspansji nowotworowej u człowieka.

Jest specjalistą z zakresu immunologii, mikrobiologii i biologii molekularnej. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie pracy w laboratorium biologii molekularnej i laboratorium analityki medycznej. W 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studia Analityki Medycznej realizowane na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskując wpis na listę diagnostów laboratoryjnych z prawem wykonywania zawodu nr 13605.

W celu podniesienia kwalifikacji związanych z efektywną realizacją projektów ukończyła podyplomowe studia: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań uzyskując certyfikat International Project Manager Associete D nr 209/2012. Jest człowiekiem kreatywnym, który bardzo szybko się uczy i chętnie wykorzystuje swoje zdolności analityczne.

 

Posiadane doświadczenie w zakresie realizacji projektów:

 

Projekty grantowe

Projekt Ramowy 6PR Komisji Europejskiej AlloStem (LSH-2002-1.2.4-2): The Development
of Immunotherapeutic Strategies to Treat Haematological and Neoplastic Diseases on the Basis of Optimised Allogeneic Stem Cell Transplantation.

Termin realizacji: 1.04.2004 – 30.09.2007, Koordynator: Prof. Alejandro Madrigal (Wlk. Brytania), Wykonawca

 

Projekty finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych/ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki:

 

INNOMED/I/1/NCBR/2014 Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę, akronim CellsTherapy 01.01.2014 – 21.12.2015
N N402 430039 Badanie nad zróżnicowaniem odpowiedzi immunologicznej (Th1 vs Th17) i aktywności komórek regulatorowych (nTreg) u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych 26.10.2009 – 26.04.2014
2 P05B 085 28 Zmienność populacji komórek regulatorowych i potencjału migracyjnego limfocytów jako wskaźnik ryzyka i przebiegu reaktywacji wirusowych w następstwie alloreaktywności i immunosupresji 12.04.2005 -  11.04.2008
2 P05E 037 30 Analiza zależności pomiędzy immuno- supresyjną komponentą uwarunkowania przeszczepienia komórek hematopoetycznych (HSC) a jakością i tempem odnowy immunologicznej u dzieci w odniesieniu do dorosłych po allogenicznym przeszczepie 30.05.2006 – 29.05.2009
N-N401-169-32/3358 Opracowanie, standaryzacja i wykorzys-tanie kliniczne metody oznaczania kopii wirusów CMV, EBV i HHV6 u pacjentów po przeszczepie alogenicznych komórek krwiotwórczych 26.04.2007 – 25.04.2009
N-N402-193335 Immunogenetyczne podłoże odpowiedzi układu odpornościowego na reaktywacje wirusów Herpes u pacjentów po alogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych 8.07.2008 -2011
R13 0082 06 Wdrożenie i krajowa harmonizacja badań immunogenetycznych wspomagających ostateczną decyzję doboru pary biorca-dawca alternatywny alogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych 01.09.2009 – 31.08.2012
N-N402-43-0039 Badanie nad zróżnicowaniem odpowiedzi immunologicznej(Th1 vs Th17) i aktywności komórek regulatorowych (nTreg) u chorych po przeszczepieniukomórek krwiotwórczych 01.07.2010–   30.06.2013

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 

Prace oryginalne:

 

 1. Jaskula E, Dlubek D, Tarnowska A, Lange J, Mordak-Domagala M, Suchnicki K, Sedzimirska M, Borowik A, Mizia S, Lange A. Anti-CMV-IgG positivity of donors is  beneficial for alloHSCT recipients with respect to the better short-term immunological recovery and high level of CD4+CD25high lymphocytes. Viruses. 2015  Mar 23;7(3):1391-408. doi: 10.3390/v7031391. PubMed PMID: 25807050; PubMed Central PMCID: PMC4379577.
 2. Lange A, Jaskula E. Can determination of gene polymorphism be of practical value in tailoring the treatment of HSCT patients? Bone Marrow Transplant. 2015 Feb;50(2):161-2. doi: 10.1038/bmt.2014.295. PubMed PMID: 25649165.
 3. Nowak J, Kościńska K, Mika-Witkowska R, Rogatko-Koroś M, Mizia S, Jaskuła E, Polak M, Mordak-Domagała M, Lange J, Gronkowska A, Jędrzejczak WW, Kyrcz-Krzemień S, Markiewicz M, Dzierżak-Mietła M, Tomaszewska A, Nasiłowska-Adamska B, Szczepiński A, Hałaburda K, Hellmann A, Czyż A, Gil L, Komarnicki M, Wachowiak J, Barańska M, Kowalczyk J, Drabko K, Goździk J, Wysoczańska B, Bogunia-Kubik K, Graczyk-Pol E, Witkowska A, Marosz-Rudnicka A, Nestorowicz K, Dziopa J, Szlendak  U, Warzocha K, Lange A; Polish Donor-Recipient Matching Study Group. Role of Donor Activating KIR-HLA Ligand-Mediated NK Cell Education Status in Control of Malignancy in Hematopoietic Cell Transplant Recipients. Biol Blood Marrow Transplant. 2015 May;21(5):829-39. doi: 10.1016/j.bbmt.2015.01.018. Epub 2015 Jan 21. PubMed PMID: 25617806.
 4. Nowak J, Kościńska K, Mika-Witkowska R, Rogatko-Koroś M, Mizia S, Jaskuła E, Polak M, Mordak-Domagała M, Lange J, Gronkowska A, Jędrzejczak WW, Kyrcz-Krzemień S, Markiewicz M, Dzierżak-Mietła M, Tomaszewska A, Nasiłowska-Adamska B, Szczepiński A, Hałaburda K, Hellmann A, Komarnicki M, Gil L, Czyż A, Wachowiak J, Barańska M, Kowalczyk J, Drabko K, Goździk J, Wysoczańska B, Bogunia-Kubik K, Graczyk-Pol E, Witkowska A, Marosz-Rudnicka A, Nestorowicz K, Dziopa J, Szlendak  U, Warzocha K, Lange AA; Polish Donor-Recipient Matching Study Group. Donor NK cell licensing in control of malignancy in hematopoietic stem cell transplant recipients. Am J Hematol. 2014 Oct;89(10):E176-83. doi: 10.1002/ajh.23802. Epub 2014 Aug 27. PubMed PMID: 25044365.
 5. Mazur G, Butrym A, Kryczek I, Dlubek D, Jaskula E, Lange A, Kuliczkowski K, Jelen M. Decreased expression of CXCR4 chemokine receptor in bone marrow after chemotherapy in patients with non-Hodgkin lymphomas is a good prognostic factor.  PLoS One. 2014 May 23;9(5):e98194. doi: 10.1371/journal.pone.0098194. eCollection 2014. PubMed PMID: 24859274; PubMed Central PMCID: PMC4032278.
 6. Lange A, Dlubek D, Zdziarski R, Chodorowska A, Mordak-Domagala M, Klimczak A,  Lange J, Jaskula E. Donor lymphocyte infusions to leukemic bone lesions are therapeutically effective in a Ph+ ALL patient with post-HSCT relapse. J Immunotoxicol. 2014 Oct;11(4):347-52. doi: 10.3109/1547691X.2014.893042. Epub 2014 Mar 10. PubMed PMID: 24611731.
 7. Jaskula E, Lange A, Dlubek D, Kyrcz-Krzemień S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak WW, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Goździk J, Mizia S; Polish Donor‐Recipient Matching Group. IL-10 promoter polymorphisms influence susceptibility to aGvHD and are associated with proportions of CD4+FoxP3+ lymphocytes in blood after hematopoietic stem cell transplantation. Tissue Antigens. 2013 Dec;82(6):387-96. doi: 10.1111/tan.12255. PubMed PMID: 24498995.
 8. Jaskula E, Lange A, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak WW, Czajka P, Mordak-Domagala M, Lange J, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Mizia S; Polish Donor-Recipient Matching Group. NOD2/CARD15 single nucleotide polymorphism 13 (3020insC) is associated with risk of sepsis and single nucleotide polymorphism 8 (2104C>T) with herpes viruses reactivation in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Mar;20(3):409-14. doi: 10.1016/j.bbmt.2013.12.558. Epub 2013 Dec 15. PubMed PMID: 24345423.
 9. Jaskula E, Bochenska J, Kocwin E, Tarnowska A, Lange A. CMV Serostatus of Donor-Recipient Pairs Influences the Risk of CMV Infection/Reactivation in HSCT Patients. Bone Marrow Res. 2012;2012:375075. doi: 10.1155/2012/375075. Epub 2012 Nov 22. PubMed PMID: 23227343; PubMed Central PMCID: PMC3512215.
 10. Mazur G, Jaskuła E, Kryczek I, Dłubek D, Butrym A, Wróbel T, Lange A, Kuliczkowski K. Proinflammatory chemokine gene expression influences survival of patients with non-Hodgkin’s lymphoma. Folia Histochem Cytobiol. 2011;49(2):240-7. PubMed PMID: 21744323.
 11. Jaskula E, Dlubek D, Sedzimirska M, Duda D, Tarnowska A, Lange A. Reactivations of cytomegalovirus, human herpes virus 6, and Epstein-Barr virus differ with respect to risk factors and clinical outcome after hematopoietic stem cell transplantation. Transplant Proc. 2010 Oct;42(8):3273-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2010.07.027. PubMed PMID: 20970670.
 12. Jaskula E, Dlubek D, Duda D, Bogunia-Kubik K, Mlynarczewska A, Lange A. Interferon gamma 13-CA-repeat homozygous genotype and a low proportion of CD4(+) lymphocytes are independent risk factors for cytomegalovirus reactivation with a high number of copies in hematopoietic stem cell transplantation recipients. Biol Blood Marrow Transplant. 2009 Oct;15(10):1296-305. doi: 10.1016/j.bbmt.2009.06.008. Epub 2009 Aug 8. PubMed PMID: 19747638.
 13. Wysoczanska B, Bogunia-Kubik K, Dlubek D, Jaskula E, Sok A, Drabczak-Skrzypek
 14. D, Sedzimirska M, Lange A. Association with the presence of naive T cells in chronic myeloid leukemia patients after allogeneic human stem cell transplantation and the lower incidence of chronic graft-versus host disease and relapse. Transplant Proc. 2007 Nov;39(9):2898-901. PubMed PMID: 18022011.
 15. Bogunia-Kubik K, Jaskula E, Lange A. The presence of functional CCR5 and EBV reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2007 Jul;40(2):145-50. Epub 2007 May 28. PubMed PMID:
 16. 17530006.
 17. Bogunia-Kubik K, Mlynarczewska A, Jaskula E, Lange A. The presence of IFNG 3/3 genotype in the recipient associates with increased risk for Epstein-Barr virus reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Br J Haematol. 2006 Feb;132(3):326-32. PubMed PMID: 16409297.

 

Prace przeglądowe i raporty:

 1. Mazur G, Jaskuła E, Kryczek I. Udział chemokin w chorobach nowotworowych (The Role of Chemokines in Neoplastic Diseases), Advances In Clinical And Experimental Medicine 2004, 13, 2, 315-325
 2. Jaskuła E. Immunogenetics of Hematopetic Stem Cell Transplantation, European Immunogenetics and Histocompatibility Newsletter report, 2009, 59; 27-29
 3. Jaskuła E. Immunogenetics of Hematopetic Stem Cell Transplantation, European Immunogenetics and Histocompatibility Newsletter report, 2007, 54; 23-25

 

Rozdziały w książkach:

 1. Polimorfizmy rs18000896 (-1082 G/A), rs18000871 (-819 C/T), rs18000872 (-592 C/A) promotorowej części genu IL-10 – znaczenie biologiczne i kliniczne, sposób oznaczania
 2. Polimorfizm rs1800795 (−174 G/C) promotorowej części genu IL-6 – znaczenie biologiczne i kliniczne, sposób oznaczania
 3. Polimorfizm rs1800629 (–308 G/A) promotorowej części genu TNF-alfa – znacznie kliniczne i biologiczne

Rozdziały w książce: Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym pod redakcją prof. Andrzeja Lange Wydawnictwo Termedia ISBN: 978-83-7988-070-6, 2014

Menu Title