Multipotencjalne mezenchymalne komórki podścieliska (Mesenchymal Stromal Cells) nazywane również mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (Mesenchymal Stem Cells), w zależności od sygnału pochodzącego z uszkodzonej tkanki, mają zdolność różnicowania się w kilka rodzajów wyspecjalizowanych komórek, tworząc tkanki pochodzenia mezodermalnego takie jak: kości, chrząstki, ścięgna, mięśnie szkieletowe czy tkanka tłuszczowa. Zdolność ta powoduje, że MSC wykorzystywane są coraz powszechniej w medycynie regeneracyjnej. Dla celów klinicznych bądź doświadczalnych, chcąc zwiększyć liczbę komórek mezenchymalnych, poddajemy je hodowli in vitro wykorzystując ich zdolność do namnażania przez podział. Najczęstszym materiałem, z którego pozyskiwane są MSC, jest szpik kostny.

Mezenchymalne komórki macierzyste stanowią jedynie 0,001 – 0,01% komórek jądrowych szpiku i ich liczba maleje wraz z wiekiem. W celu zwielokrotnienia liczby MSC stosujemy hodowle in vitro wykorzystując ich zdolność do namnażania się (czyli proliferacji) przez podział. Hodowla prowadzona jest w odpowiednio kontrolowanym środowisku (w obecności gazów najczęściej CO2 lub mieszaniny CO2, O2 i N2 w odpowiednim stężeniu, w stałej temperaturze – najczęściej jest to normalna temperatura ciała gatunku i przy stałej wilgotności) z wykorzystaniem pożywek uzupełnionych suplementami.

MSC wykorzystywane są w regeneracji uszkodzonych stawów, mięśni i ścięgien. Skutecznie wspomagają leczenie rozległych powierzchniowych ubytków tkanek. Prowadzone są również próby leczenia z pomocą MSC schorzeń neurologicznych. Komórki mezenchymalne jak i endotelialne komórki macierzyste inicjują formowanie się nowych naczyń krwionośnych. Mezenchymalne komórki macierzyste stosuje się od leczenia chorób zapalnych aż do poprawy czynności serca po ostrym zawale, a także znalazły zastosowanie w inżynierii tkankowej.

 

Cells Therapy oferuje wykonanie preparatu – zawiesiny mezenchymalnych komórek macierzystych propagowanych (hodowanych) poza ustrojem zwierzęcia z wykorzystaniem odczynników i aparatury dedykowanej do hodowli i przygotowania preparatów komórkowych dla celów klinicznych. Preparat taki wykorzystany może być w weterynaryjnych zabiegach regeneracji stawów, mięśni i ścięgien zwierzęcia towarzyszącego.

Współpracujemy ściśle z Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych, a korzystając z doświadczenia i zasobów DCKT jesteśmy w stanie przygotować preparat do zabiegów regeneracyjnych również dla ludzi. Materiał wykorzystywany jet w tym przypadku m.in. do odtworzenia naczyń krwionośnych w skrajnie niedokrwionych narządach w tym skrajnie niedokrwionych kończynach czy regeneracji martwicy aseptycznej główek kości udowej.

 

MSC 1

Zmiana pożywki w butelkach hodowlanych w komorze laminarnej

Usługa polega na:
 
a) wykonaniu preparatu – zawiesiny mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskanych w wyniku propagacji (hodowli) komórek szpiku w medium wybiórczo wspierającym proliferacje komórek mezenchymalnych poza ustrojem zwierzęcia z wykorzystaniem odczynników i aparatury dedykowanej do hodowli i przygotowania preparatów komórkowych dla celów klinicznych,

b) dokonaniu walidacji uzyskanego preparatu: zleceniobiorca przedstawia certyfikat kontroli, jakości, który obejmuje:

c) dostarczeniu preparatu w pojemnikach transportowych w promieniu 25 km od centrum Wrocławia.

d) przyżyciowym zamrożeniu preparatu w parach ciekłego azotu w porcjach pozostałych jednostek komórek.

 

auto playing auto muting video

Etapy hodowli komórek macierzystych

Menu Title