Spółka Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o.

Spółka Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. została wpisana do krajowego rejestru sądowego 19 maja 2010 roku. Właścicielem wszystkich udziałów w spółce jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku. Inicjatywa ma umożliwić naukowcom działającym w ośrodku wrocławskim pracę nad nowymi technologiami w medycynie i biotechnologii, stanowi uzupełnienie do działających i odnoszących sukcesy jednostek takich jak: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu – których pracownikami są zaangażowani w projekt badacze.

 

Głównym celem i misją firmy jest stworzenie banku macierzystych komórek mezenchymalnych, które będą mogły być wykorzystywane jako tzw. trzeci partner przeszczepu komórek krwiotwórczych oraz upowszechnianie najnowszych osiągnięć biotechnologii w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w szerokim spektrum zastosowań klinicznych.

 

LOGO DCTK LOGO stowarzyszenie

 

 

 

Menu Title